Poistné krúžky vonkajšie - segerky pre hriadele

Nové

DIN 471

STN 02 2930