Poistné podložky pre hriadele

Nové

DIN 6799

STN 02 2929